ZÁKAZNÍCKY SERVIS

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všetky produkty ponúkané v internetovom obchode www.janebi.eu si môžete objednať on-line priamo v našom internetovom obchode, vyplnením internetovej objednávky e-mailom na info@janebi.eu, v prípade objednávania formou e-mailu je potrebné uviesť názov a kategóriu výrobku /napr. Košík – Abstract Flowers, požadované množstvo a vašu presnú adresu s telefónnym číslom.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

Objednávku môžete zrušiť /platí pre prípad, ak ešte nebola expedovaná/ e-mailom na info@janebi.eu

Za tovar zaplatíte vopred prevodom na bankový účet.

Tovar bude expedovaný až po pripísaní úhrady na účet. Všetky údaje potrebné k úhrade, vám budú doručené e-mailom po odoslaní objednávky. Úhradu je potrebné uskutočniť do 10-tich pracovných dní, v opačnom prípade bude objednávka automaticky stornovaná.

O prijatí zásielky na poštu prislúchajúcu vášmu bydlisku budete informovaný priamo poštou, a to oznámením o uložení zásielky.

Keďže nie sme platcami DPH, cena uvedená pri každom tovare je jeho konečná cena v EUR. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

Zákazníkov z ČR dočasne poprosím o pochopenie, poštovné bude konzultované individuálne.

Objednaný tovar vám bude zaslaný Slovenskou poštou, a.s. ako doporučená zásielka na vami udanú dodaciu adresu. V prípade, že nie je možné odoslať množstvo a druh tovaru, ktorý bol uvedený v objednávke, vás budeme kontaktovať s návrhom riešenia.

Tovar je odosielaný max. do 3 pracovných dní. V prípade špeciálnej objednávky na mieru zákazníka bude dodacia doba komunikovaná so zákazníkom e-mailom.

V deň keď bude zásielka vyexpedovaná, budete o tom informovaní prostredníctvom e-mailu.

Dodať druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky, alebo na základe dohody. Dodať tovar v dohodnutej cene, tovar odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.

Prevziať objednaný tovar, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.  Zaplatiť za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním.

Pri neprevzatí tovaru na základe objednávky v odbernej lehote 18 dní /stanovené Slovenskou poštou a.s./ zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru /suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho/, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu

za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou
za poškodenie tovaru zavinené poštou
za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou pošty alebo kuriéra
za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi

Uvedené ceny poštovného sú platné pre územie Slovenskej republiky. Cena a forma dopravy mimo územia SR je upravovaná osobitne po dohode kupujúceho s predávajúcim.

Poštovné: 3,30 €
Osobný odber: po dohode Bratislava
Poštovné zdarma: Pri nákupe nad 45 €

Kupujúci má právo bezdôvodne zrušiť svoju objednávku do 24 hodín e-mailom na adresu info@janebi.eu, pričom je povinný uviesť presné číslo objednávky.

Janebi.eu šetrí životné prostredie, faktúry posielame elektronicky, v e-maily.

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (teda tovar na špeciálnu objednávku, ktorý štandardne na skade nedržíme), nemôže zákazník od zmluvy odstúpiť a teda tovar vrátiť.

Prípadné reklamácie adresujte e-mailom na info@janebi.eu. Spolu s popisom závady na tovare priložte aj fotografiu poškodeného tovaru a kópiu dokladu o zaplatení.
Pri oprávnenej reklamácii Vám reklamovaný tovar bude vymenený za nový, pokiaľ taký istý je skladom, resp. po vzájomnej dohode bude zaslaný iný, náhradný tovar, alebo vrátená suma za reklamovaný tovar.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar..

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Lenka Janebová – Janebi, Švermova 1445/35, 924 01 Galanta, e-mail:info@janebi.eu . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali, alebo si ho môžete stiahnuť na tejto stránke.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak ste sa rozhodli odstúpiť od zmluvy zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho.

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke uvádzať pravdivé údaje.

Prevádzkovateľ internetového obchodu janebi.eu sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle “102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku”. Lenka Janebová – Janebi má identifikačné číslo 1512594.

Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky. /Slovenskej pošte, kurierským spoločnostiam/

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

Bankovým prevodom

Bankovým prevodom alebo vkladom na účet priamo v pobočke banky. Najrýchlejší je prevod v rámci jednej banky prostredníctvom internet bankingu. Prevod peňazí medzi dvoma bankami trvá zvyčajne 1-2 pracovné dni. Peniaze môžete vložiť aj priamo na náš účet v ľubovoľnej pobočke Slovenskej sporiteľne.

Pri platbe vopred nezabudnite uviesť správny variabilný symbol (číslo objednávky), aby sme vedeli Vašu platbu identifikovať a objednávku bezodkladne vybaviť.

Pri osobnom odbere

Objednaný tovar je možné osobne prevziať v Bratislave na ulici Družstevná 3.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosiela navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov.

Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii. Pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Google chráni pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.